Bollywood


Bollywood er navnet på den indiske motsatsen til Hollywood, og er en av de største filmproduserende industriene i verden. Det er den velkjente filmindustrien i Mumbai som kalles Bollywood, et navn som er en sammenstilling av det tidligere navnet til Mumbai, Bombay, og Hollywood. Mange bruker begrepet om hele den indiske filmindustrien, men det er bare en del av den.india woman bollywoodDet som Bollywoodfilmer er aller mest kjent for er romantikk, melodrama og musikalske innslag. Sang og dans er svært vanlig, og selv de mest alvorlige filmene har gjerne et dansenummer inkludert på ett eller annet tidspunkt i filmen. Det er viktig at filmene er underholdende og dramatiske slik at de som går på kino alltid får den underholdningen de er på jakt etter. Filmene er vanligvis på hindi, men også engelsk er et vanlig språk i nyere Bollywoodfilmer.Bollywood kan klassifiseres som den aller største filmindustrien i verden når det kommer til antall filmer og antall mennesker som jobber med filmene. Det gjør at de er større enn Hollywood. Men Bollywood har hentet mye inspirasjon fra amerikanerne, særlig når det gjelder musikalene som hadde sin storhetstid mellom 1920-tallet og 1950-tallet.